Fransson & Nordh

Om oss

Vi har för avsikt att hela tiden utvecklas och växa

Det betyder att förändring kommer att vara en naturlig del av vår verksamhet under överskådlig tid. I samband med bolagets utveckling, har företagsledningen arbetat intensivt med att utveckla rutiner för administration och projektledning.

Affärside

Vi utvecklar och levererar byggnads- och entreprenadtjänster med efterfrågad kvalitet och kompetens.

Anlita ett proffs du också

Våra medarbetare har hög kompetens för byggnation. Allt från duktiga arkitekter till snickare, murare och anläggningsarbetare.

Strategi

Flexibelt och kostnadseffektivt vill vi möta marknadens föränderliga behov och där vi alltid sätter kunden i centrum.

Fransson & Nordh Byggnads AB

Ditt kompletta byggbolag  i Södra Sverige. Inga projekt är för stora eller små, vi bygger i såväl lösvirke som prefabricerat. Löpande reparation och underhållsarbeten inom såväl fastighetsbolag som industrin. Förtroende byggare åt Länsförsäkringar. Bolaget har bred kompetens och lång erfarenhet inom byggbranchen.

Vision

Vi skall vara den ledande byggentreprenören i regionen vad avser högt medarbetarvärde, efterfrågad kvalitet och leveranssäkerhet.

Vår historia

1968 ingår Johnny Nordh delägarskap med Tage Fransson genom att förvärva 50% av bolaget, och startar därmed Fransson & Nordh Byggnads.

1972 bildas Fransson & Nordh till ett aktiebolag. Vid denna tid består bolaget av fyra anställda och man utför renoveringar och tillbyggnader i Stockaryd med omnejd.

1984 börjar Johnnys son, Richard Nordh sin fasta anställning och har sedan dess funnits inom bolaget i olika befattningar.

2014 går Johnny bort och Richard axlar då rollen som ordförande och driver bolagen vidare. Fransson & Nordh Byggnads AB är det bolag som lade grunden till det som idag heter Wino Holding AB.

Företag i WINO HOLDING

Wino Holding AB är fokuserade mot byggbranschen och har entreprenadbolag inom flera områden med fokus på Småland. I koncernen ingår även husföretaget Willa Nordic som bygger exklusiva, kvalitets villor över hela Norden.